Garancija – 3 leta

Klimatske naprave Maxon imajo garancijo 3 leta.

Triletna garancija velja za serije klimatskih naprav Maxon za gospodinjstva, ki jih kot uvoznik dobavlja skupina MB Frigo. Serija za gospodinjstva vključuje naprave, ki so namenjene izključno za osebno uporabo oziroma se ne uporabljajo v komercialne namene in/ali v komercialnih prostorih.

POSTOPEK ZA PRIJAVO OKVARE V GARANCIJSKI DOBI ALI NAROČILO SERVISA

KORAK 1:

  • Izpolnite reklamacijski obrazec, ki ga najdete na naši spletni strani (zavihek DOWNLOAD). Izpolnjena morajo biti vsa polja, ki so označena z *.

 KORAK 2:

  • Priložite račun za kupljeno napravo in montažo, v kolikor naprave niste kupili z vključeno montažo.

KORAK 3:

*Po pravilno izpeljanem postopku prijave reklamacije lahko pričakujete, da vas bomo iz našega servisnega oddelka v najkrajšem možnem času kontaktirali in tudi poiskali rešitev.

**V primeru nepopolne ter nepravilne prijave okvare, se postopek reševanje reklamacije ne bo pričel.

Uveljavljanje garancije

Pogoj za uveljavljanje polnega roka redne garancije je montaža, ki jo opravi pooblaščeno podjetje/obrtnik/servis, in izvajanje vsakoletnih garancijskih pregledov/servisov, ki jih opravi pooblaščeno podjetje/obrtnik/servis.

Obvezni letni servis

Da bi bila garancija veljavna celotno obdobje, je treba pred potekom prvega ter pred potekom vsakega naslednjega leta trajanja garancijskega roka izvesti garancijski pregled/servis. Takšen pregled/servis izvede izključno pooblaščeno podjetje/obrtnik/servis. Lastnik skrbi za pravočasno izvedbo letnega garancijskega pregleda/servisa, pooblaščen serviser pa po pregledu naprave na garancijskem listu potrdi, da je redni letni pregled opravljen. Letni servisni pregled se zaračuna po ceniku podjetja/obrtnika/servisa, ki je servisni pregled tudi opravil.

Garancija ne vključuje:

  • materiala, uporabljenega pri montaži naprave (cevi, spojnice, nosilci ipd.);
  • neustreznega povezovanja z glavnim el. napajanjem ali katerim koli drugim dovodom ali spojem na napajanje z neustrezno napetostjo ali frekvenco;
  • blokiranih ali umazanih filtrov, poškodb izparjevalnika ali cevi kondenzatorja, ki vključujejo korozijo cevi zaradi vplivov ozračja;
  • neustrezne vrste hladilnega sredstva in/ali količine, ki je dodana v sistem pri montaži.